Guide til Afrikanske kjempesnegler (kort utgave)

Afrikanske kjempesnegler – felles navn for over 100 forskjellige arter. De aller fleste artene kan ikke holdes sammen pga forskjellige temperatur- og luftfuktighetsbehov og fordi de kan krysspare seg og produsere hybrider.

De fire vanligste artene i Norge er:
Achatina achatina (tigersneglen, forkortet til Aa)
Achatina fulica
Achatina immaculata
Achatina reticulata

Klikk her for å lese hvordan man kan identifisere de 4 artene.

 

Utstyr du trenger:

 • terrarie – plast, akryl, glass. Den må kunne holde på luftfuktigheten. Var forsiktig med terrarier med nettinglokk, disse slipper ut mye fuktighet.
 • substrat (kokosfiber)
 • sepiaskall
 • måleutstyr – hygrometer og termometer.
 • matskål – helst av plast, rømmelokk, planteskål o.l. fungerer fint
 • evt varmematte dersom du har en art som krever høyere temperatur enn det du har hjemme (har du varmematte MÅ du bruke termostat for å unngå brann!)

Du trenger ikke:

 • Kalsiumblokker
 • Skjellsand
 • Sand, grus, stein
 • Bark
 • Lys/varmelampe/varmepærer o.l.
 • Vannskål
 • Fogger/tåkemaskin

KAR

Akvarie, Exo Terra terrarie eller plast oppbevaringsboks. Bare pass på at karet er stort nok, men ikke for stort. Man bør kunne ha nok substrat slik at hele sneglen kan grave seg ned. For eks. den største sneglen har et skall på 10cm, da bør substratet være minst 10cm dypt.

Velg heller noe som er langt og lavt enn høyt- fall fra høyder kan føre til skallskader. Sørg for noe ventilasjon men også tett nok for høy luftfuktighet. Nesten alle arter krever mer enn 75% luftfuktighet.

Man kan borre hull på sidene og i lokket av plast oppbevaringsbokser. Man kan legge voksduk eller plastfolie på toppet av lokket til akvarier/Exo Terra terrarie for å holde inn fuktigheten.

Link til karkalkulator.

Substrat

Kokosfiber er det beste alternativet. Bruk av ugjødslet jord eller torv fører lettere til dannelse av fluer/mugg/sopp i karene. Pass på at sneglen har nok substrat at de kan grave seg helt ned i. Dette betyr at dersom sneglen er 5cm langt i skallet, så bør substratet være minst 5cm dypt.

Rør i substratet for å lufte på det – dette bør gjøres minst 1 gang i uken for å hindre oppsamling av vann og dårlig lukt. Substratet behøver ikke å bli byttet på regelmessig, bytt kun ved behov og da bytter du maks 50-75% av substratet.

Måleutstyr

Termometer – måler temperatur.
Hygrometer – måler luftfuktiget.
Du behøver begge deler. Billige målere fra Ebay er vanligvis upresise og går lett i stykker.
Riktig temperatur og luftfuktighet er nødvendig for å gi optimalt hold. Feil temperatur og luftfuktighet fører vanligvis til sykdom, saktere vekst og tidligere død.

Mat og Kosthold

Gi variert. Gi sneglegrøt for fett og proteiner. Vask alt av frukt og grønt før du gir.

Klikk her for MATLISTEN.
Klikk her for SNEGLEGRØT.

Kalsium

Sepiaskall er den beste kilden til kalsium. Snegler kan ikke ta opp kalsium fra eggeskall og kalsiumpulver like lett som fra sepiaskall. De må alltid ha tilgang på sepsiskall. Kjøpes på dyrebutikk.

Varmekilde

Temperaturanbefalningene til de 4 vanligste artene varierer litt fra land til land.

Achatina fulica – 20-25C. Dette er den eneste arten som kan trives på stuetemperatur.
Achatina achatina – 25-30C.
Achatina reticulata – 25-27C
Achatina immaculata – 24-27C

Bruk varmematte og ikke lampe. Varmelamper tørker ut sneglene. Sørg for å ha termostat. Termostat er en dings som slår av og på varmematten når temperaturen behøver det. Kan kjøpes på dyrebutikk og mange nettsider.

Innavl

Pga uansvarlig avl er innavl og dårlige gener er et stort problem i hobbyen. Om du skaffer deg AKS så må du kunne fryse/mose eggene. Flere arter kan legge hundrevis av egg hvert år, disse blir da til unger om du ikke fryser/moser eggene. De aller fleste sneglene i hobbyen er innavlet og bærer svakere gener enn for 10 år siden. Dette gjør at de er mindre, lever kortere liv og får da unger med svake gener. Stopp den onde sirkelen ved å fryse/mose uønsket egg og unger.