Hold av Afrikanske kjempesnegler (lang utgave)

Afrikanske kjempesnegler er ikke én type dyr men et felles navn for over 100 forskjellige arter. Artene kan ha varierende behov for varme og luftfuktighet. De 4 vanligste artene i Norge er: Achatina achatina (også kalt tigersneglen og forkortet til Aa), Achatina fulica, Achatina reticulata og Achatina immaculata. Ingen av de 4 artene her kan holdes sammen, de har forskjellige behov og kan krysspare med hverandre og danne hybrider. Hybrider er ødeleggende for hobbyen og det er kjente tilfeller av snegler som har dødd i forsøket av å legge egg etter hybridparinger.

Klikk her for innlegg om hvordan man kan identifisere de 4 vanligste artene i Norge.

Klikk her for å lese om grunnleggende anatomi.

Klikk her for videoen om grunnleggende anatomi.

Klikk her for å lese om sykdom og tiltak.

Nedenfor har jeg forsøkt å dekke all grunnleggende informasjon man bør vite for riktig og optimalt hold av Afrikanske kjempesnegler.

Et kar
Bunnsubstrat
Måleutstyr: Termometer OG hygrometer
Mat
Sepiaskall
Evt varmekilde
Innavl – en ond sirkel

KARET

Det er flere ting å ta hensyn til ved valg av et kar, men generelt sett kan mange typer brukes. Plast oppbevaringsbokser, glassakvarier eller Exo Terra terrarier er gode valg, alle har sine fordeler og ulemper. Du bør velge noe som passer ditt hold og dine snegler.

Det man skal ta hensyn til:

* Størrelsen på karet og hvor mange snegler du skal huse – her er link til kalkulator. Generelt sett velg noe som ikke er for høyt (maks 50cm), da snegler liker å henge fra taket, men fall fra høyder kan skade skallet deres. Man må også velge noe som kan holde nok substrat. Snegler skal ha nok substrat til å kunne grave seg helt ned i – er sneglen din veldig stor, da trenger du et TYKT lag med substrat. For eks er den største sneglen din 10cm lang i skallet, så bør substratet være minst 10cm tykt.
* Tyngden/adgang til substratet – minst 1 gang i uken bør man røre om på substrat for å lufte på det. Det er da nødvendig at man kan komme ned til substratet for å røre på det. Lettere kar gjør flyttingen enklere for at man skal nå alle hjørnene.
* Luftfuktigheten – Noe ventilasjon er nødvendig da landsnegler, som mennesker, trenger å puste inn oksygen. Men alle arter av Afrikanske kjempesnegler krever høy luftfuktighet (minst 70%, fleste arter krever mer), og da er det viktig med et ganske tett terrarie.

Her skriver jeg om hva jeg mener fordelene og ulempene med de forskjellige kartypene er:

Plast oppbevaringsbokser:
+ veier mindre enn glass -> lettere å flytte på
+ billig og lett å få tak i (Clas Ohlson, Europris, Jula osv)
+ kommer i mange størrelser, mange store kar har hjul på
+ holder godt på luftfuktigheten

– må borre alle luftehullene selv
– ikke fint å se på
– vanskelig å se sneglene i karet
– vanskeligere å bruke med varmekilde (varmematte)

Glasskar/akvarier
+ fint å se på
+ kan lett se sneglene
+ kan brukes med varmematte
+ kommer i mange størrelser

– koster mer
– må kanskje tilpasse lokket for ventilasjon/hindre rømming
– glass sliter litt mer på skallet enn plast, dette er mest kosmetisk

Exo Terra terrarier
+ fint å se på
+ glass kar med glass dører foran -> kjempe enkelt å røre om på substratet og pynte
+ har hull i lokket for ledningene til termometeret
+ kan brukes med varmematte

– koster mer
– har netting lokk som må dekkes over med for eks voksduk for å hindre lav luftfuktighet
– kommer i begrenset størrelser
– nedre delen begrenser hvor tykt lag substrat man kan ha
– glass sliter litt mer på skallet enn plast, dette er mest kosmetisk

Bunnsubstrat

Kokosfiber (også kalt kokos humus, coco coir, osv) er det beste alternativet. Dette er én av de få tingene de sneglemiljøene i forskjellige land er enig om! Alle anbefaler kokosfiber som substrat. Ugjødslet jord og torv er ikke anbefalte substrater, og man skal absolutt ikke bruke sand, grus, bark eller stein! Man kan bruke reptilmose i tillegg til kokosfiber for høyere luftfuktighet.

Ikke bruk ugjødslet jord og torv

Ugjødslet jord og torv er lettere å få tak for mange, men de har flere ulemper enn fordeler. Disse holder ikke like bra på luftfuktighet og man kan lettere få fluer/mugg/sopp enn ved kokosfiber. Jord og torv er tatt fra bakken, mens kokosfiber er ikke det. Kokosfiber er laget av opp moste skall av kokosnøtter og mange merker som selger kokosfiber til reptilbruk har sterilisert det også. I tillegg til dette så bidrar torv til mye CO2 utslipp og ødeleggelse av norske myrer. Les mer om torv HER og HER.

Kjøp kokosfiberprodukter som er markedsført til dyrebruk

Det var før anbefalt å bruke kokosfiber kjøpt på div butikker som Clas Ohlson, Europris og Biltema. Dette er ikke lenger anbefalt. I følge kundeservice så skal Europris avvikle dette produktet, og Clas Ohlson og Biltema sine inneholder nå tilsatt gjødsel – uten at dette står på forpakkningen.

Ting å huske på & vedlikehold

Snegler må kunne grave seg ned i substratet for å hvile, kjøle seg og legge egg. De må ha substrat som de kan lett grave i og de må ha NOK av det. Substrat skal ikke byttes ut regelmessig, de kan godt ha samme substrat i månedsvis. Eneste vedlikehold er å røre i det for å lufte. Dette hindrer oppsamling av vann og dårlig lukt.

Dersom man MÅ bytte på substratet (for eks. man har sølt noe i det), så bør dette gjøres med omhu. Bytt maks 50-75% av substratet. Dette er fordi snegler bruker bakterier i substratet for å fordøye mat i tarmene, og brå/ofte bytting av substratet rundt dem kan føre til sykdom/død. Substrat skal ALDRI byttes regelmessig på.

Måleutstyr

Det er viktig å vite hvor mange grader det er i karet, og hvor høy luftfuktigheten er. Dette er veldig viktig da forskjellige arter krever forskjellige verdier. Riktig temperatur og luftfuktighet er nødvendig for optimalt hold av snegler. Feil temperatur/luftfuktighet fører vanligvis til: saktere vekst, mindre aktivitet, generell dårligere helse, og kan føre til tidligere død.

Termometer og hygrometer

Termometer måler temperatur. Hygrometer måler luftfuktighet. Det er viktig å ha begge deler. De kommer som analog og digitalt. Analog betyr at det er en viser (som på klokker) som peker på riktig verdi. Analoge hygrometer må til tider omstilles, man kan søke på youtube for instruksjoner. Her en link til en slik video.

Mange merker lager måleutstyr og prisen varierer mye. Man må passe på at dersom man kjøper superbillige digitale fra for eks Ebay, at det er stor risiko for at de ikke virker ordentlig.

Feil hold har konsekvenser

Mange innser ikke hvor viktig det er å ha riktig temperatur. Mange ser at sneglen tåler 19-21C selv om de burde hatt minst 25C og tror dette er greit. Det er forskjell på hva dyr TÅLER og hva de BØR ha. Jeg mener vi som eier, som ansvarsperson, har en plikt til å streve for optimalt hold, ikke bare “godt nok”. Et eksempel er at en hund eller katt overlever/tåler å få mat annenhver dag, de tåler å få middagsrester til hvert måltid, men etter hvert kommer man til å merke konsekvensene av dette.

Mat & Kosthold

Et veldig misforstått tema innenfor hold av Afrikanske kjempesnegler. Mange tror snegler trenger kun agurk og litt salat men dette er helt feil. De trenger et variert kosthold av frukt/grønnsaker, proteiner, og fett! Snegler trenger ikke vannskål, de får vannet de trenger fra maten eller ved å drikke kondensdråpene som er på veggene. Vis man likevel vil gi dem vannskål bør skålen ikke være for dyp for å hindre drukning, og bør helst være av plast da fall på keramikk kan føre til alvorlige skallskader. Vannskåler bør ikke gis til små unger, de har det mye lettere å miste grepet sitt og drukne.

Agurk og salater

Agurk og salater er deres store favoritter men bør mates med omhu fordi de har nesten ingen næringsstoffer og er mettende. Kombinasjon av disse faktorer fører til at de velger agurk og salat fremfor annet mat, spiser seg mette på disse, og har fått i seg veldig lite næring- næring som de behøver for å vokse. Se hva riktig temperatur og kosthold gjorde for 2 av mine snegler.

Ja-mat og nei-mat

Snegler kan spise utrolig mange forskjellige type frukt, grønt og urter. Eneste nei-mat av frukt og grønt er løkplanter (inkluderer alt av hvitløk, rødløk, gressløk, purreløk osv) og syrlige frukter som sitrusfrukter (appelsin, lime, sitron) og ananas. De bør heller ikke spise menneske mat som brød, kake, pølser, pasta osv.

Proteiner og fett

For å få proteiner og fett er det anbefalt å gi sneglegrøt 1-2x i uken. Gjerne mer om sneglene vokser mye eller har nettopp lagt egg. Sneglegrøt kan lett lages hjemme med litt havregrøt og forskjellige typer frø som man kverner sammen. Det er mye proteiner i frø, og man kan i tillegg til dette gi fiskefór i grøten eller alene. Snegler elsker fiskefór som pellets eller fiskeflak bløtlagt i noe vann. Man kan også gi oppmalte hunde/kattefór, men husk at det er salt i disse produkter og snegler er følsomme for salt!

Det er ikke vanskelig å mate snegler, bare husk disse: gi variasjon, gi sneglegrøt, vask frukt/grønnsakene først. Nedenfor er noen nyttige linker med mer informasjon.

Klikk her for MATLISTEN
Klikk her for SNEGLEGRØT
Klikk her for HUNDE OG KATTEFÒR MED LAVT SALTINNHOLD

Kalsium

Snegler skal alltid ha adgang til kalsium! Snegler er virvelløse dyr (invertebrater) og har ikke skjelett som oss mennesker. I stedet for skjelett så har de et skall (også kalt hus) som beskytter alle deres indre organer som hjertet, lunge, lever osv. Det er da utrolig viktig at deres skall er sterkt og friskt, for å sørge for dette trenger de konstant tilgang på kalsium.

Den beste kilden til kalsium er helt klart sepiaskall. Man kan bruke eggeskall eller kalsium karbonat pulver, men dette bør gis som tilleggskilde med sepiskallet, ikke i stedet for. Snegler har det lettere å ta til seg og bruke kalsiumet fra sepiaskall enn fra egg/mineraler.

Sepiaskall kan kjøpes på dyrebutikker, på reptil eller fugleavdelingen.

Varmekilde

Om man behøver varmekilde, spørs det på arten man har og temperaturen på rommet sneglekaret befinner seg i. Vanlig stuetemperatur i Norge er 20-24C og er helt greit for kun én art: Achatina fulica. For alle andre arter bør man ha varmekilde dersom temperaturen ikke er høyere.

Nedenfor er ca verdiene som er anbefalt fra forskjellige land. Det er noe forskjell mellom hva de forskjellige landene anbefaler til de 4 vanligste artene.

Achatina fulica

20-24C er vanlig anbefalt temperatur innenfor det engelske miljøet, mens i andre land så anbefaler de noe høyere, som 23-25C.

Achatina achatina – 25/26 – 28/30C.

Dette er en lavere nedre grense enn hva mange land hadde anbefalt. Dette er fordi mange som skaffer seg en Achatina achatina i Norge, får en snegle som har levd lenge på lavere stuetemperatur. Man bør sakte øke temperaturen i sneglekaret fra hva den var vandt med til hva den bør ligge på. Men det er slikt at noen snegler har levd flere år med for eks 22C, og det kan være vanskelig for dem å komme seg opp til 28-30C. Selv med mye tålmodighet og tid kan det hende at de fremdeles trives på lavere temperatur som 25-26C. Ta hensyn til dette om man får en voksen Achatina achatina i Norge- spør forrige eier hvor mange grader karet har hatt.

Achatina reticulata – 25-27C

Achatina immaculata – 24-27C

Innenfor engelske miljøet er 26-27C  anbefalt mens for eks i Frankrike er det vanligere med noe lavere – ca 24C.

Innavl – en ond sirkel

De fleste arter av Afrikanske kjempesnegler (AKS) legger egg, det er noen få arter som Achatina iredalei som føder levende unger.

Forskjellige arter blir kjønnsmodne på forskjellige tidspunkter. Achatina fulica blir kjønnsmoden tidligst – så tidlig som 4-6mnd, mens andre arter kan ta inntil 12mnd å bli kjønnsmodne. Noen arter legger store kull (over 100 egg) mens andre arter legger små kull med kun 5-12egg. Alle de 4 vanligste artene legger store kull.

Det er dessverre slikt at innavl og dårlige gener er et stort problem innenfor hobbyen. Noen tiår siden var det mye vanligere med A. fulica snegler på over 15cm, nå er man heldig om man får en på 10cm. Grunnene til dette er litt sammensatte men er hovedsakelig pga uansvarlig avl.

Uansvarlig avl har ødelagt så mange raser innenfor hund, katt og kanin. Det er mennesker som har bestemt at de vil utvikle visse trekk som lange ører, kort snute eller større hoder, og det er dyrene som lider. Innenfor sneglehobbyen er ikke fordi mennesker vil avle frem visse trekk, men fordi mennesker lar sneglene produsere uten hindring. Mange arter kan produsere flere hundre snegleunger innen ett år, dette betyr mye penger for de som selger ungene.

Innenfor et kull med unger så er det mange som kommer til arve dårlige gener. Selv om man begynner med 2 snegler med gode gener, så kommer mange av ungene til å ikke arve disse gode genene. I naturen så hadde de svakere sneglene dødd av. Naturen rydder opp. Det er de sterkeste som overlever og får produsere videre. Slikt er det ikke i fangenskap.

Med hjelp fra mennesker så vokser disse svake ungene opp, de blir kjønnsmodne og parer seg. På denne måten blir deres svake gener ført videre. Det var slikt det startet og pga grådighet og uvitenhet fortsetter det. Grådighet kommer i form av de som bare vil selge unger for penger, selv om man tar 10kr for én unge så blir det penger når man lett får hundrevis i året. Uvitenhet kommer i mange former men er hovedsakelig fordi folk vet ikke om hvor skadelig innavl er for hobbyen og dyrene som arver disse dårlige gener.

Du som eier av en AKS må vite at dersom du får egg, er det 9.5 av 10 tilfeller ikke noe å spare på og bør fryses eller moses. Man kan mate de moste eggene tilbake til sneglene – de elsker dette! Om du tenker at du ikke klarer å gjøre dette, så er ikke AKS noe for deg. Å fjerne og fryse/mose eggene er et absolutt nødvendig del av hobbyen.

Det er kun på denne måten man bryter sirkelen. Det er kun ved fjerning av egg, fjerning av svake unger og å spre kunnskap kan man hindre omfanget av skaden. Det er ikke et koselig tema å ta opp eller skrive om, men absolutt en nødvendig del av hobbyen.

Sist redigert:
05/01/2021 – endret anbefalninger ang bruk av kokosfiber til hagebruk
22/06/2020 – endret layout