Ikke bli lurt- råd til kjøp av snegleunger

Innavl og genfeil er svært vanlig i hobbyen. Hvert år blir jeg kontaktet av bekymret snegleeiere som lurer på hvorfor deres snegler ikke vokser eller har alvorlige skallfeil. En vanlig grunn til dette er genetikk. Ungene er så innavlet at det har ført til alvorlige helsekonsekvenser. Innavl er et svært utbredt problem hos alle av de fire vanligste artene – Achatina achatina, Achatina fulica, Achatina immaculata og Achatina reticulata.

Innavl og dårlig genetikk fører vanligvis til dårligere vekst, dårligere skallkvalitet, dårligere generell helse som da kan føre til tidligere dødsfall. For 15 år siden var det mye lettere å finne Achatina fulica snegler på over 15cm som levde i mange år, i dag sliter denne arten å bli over 10cm og dør ofte før de når 5 års alderen.

Her er 4 råd til kjøp av snegleunger.

1. Kjøpe større snegleunger og vær vær obs på alderen i forhold til størrelsen. 

Kjøp snegleunger som minst 5cm og spør også om alderen.  Er de 1år og kun 5-7cm, er det ikke et godt tegn. Dette gjelder spesielt mye for fulica, immaculata og reticulata- det er så mye innavl at de fleste unger i kullene bærer gendefekter. Med mindre eggene har blitt klekt i eggeboks/eget beholder, kan ikke selger garantere riktig klekkedato! Dette er fordi snegleegg blir begravd i substratet, og ungene kan lett bli 2-3 uker før en person faktisk legger merke til dem. Ta slik info om alder med klype salt med mindre selger har bilder av eggene før og etter klekkingen har begynt slik at man vet ca klekkedatoen er.

2. Spør om selgeren har valgt bort svake unger.

Utvelging av svake unger er en absolutt nødvendig del av å avle Afrikanske kjempesnegler. Alle kull kan få svake unger, spesielt kull av de fire vanligste artene (Achatina achatina, A. fulica, A. immaculata, A. reticulata). Hos fulica krever det vanligvis å velge bort nærmere 90% av ungene, dette betyr at av et kull på 100 unger, er kanskje 10 stk som er fine nok til at de kan selges videre med god samvittighet.

3. Størrelse og skallkvalitet er gode indikasjoner på helse og genetikk!

Spør om å få se oppdaterte bilder av foreldrene, gjerne med tørre skall. Vann gjør at skallene ser blankere og slettere ut. Store foreldre gir lettere større unger, men det er ingen garanti. Ingen snegler under 10cm bør avles på.

4. Advarselstegn til dårlig hold/uansvarlig avl:

– Selger sier snegler trenger kun eggeskall, agurk og salat. Afrikanske kjempesnegler krever variert kosthold av frukt/grønt, proteiner og fett (fås via sneglegrøt) for å trives. De trenger også alltid tilgang på kalsium. Det beste alternativet er sepiaskall som fås på dyrebutikker.

– Selger vet ikke hvilken art de har. Riktig hold av dyr krever at man vet hvilken art man har. De forskjellige artene krever forskjellige temperatur og luftfuktighet. Feil temp/luftfuktighet fører til sykdom, mistrivsel og muligens tidlig død. Klikk her for hjelp med identifisering.

– Selger beholder flere arter i samme kar. De alle fleste artene kan ikke dele kar! Dette er pga forskjellige temp/luftfuktighetsbehov samt faren for at de forskjellige artene parer seg og får hybrider. Hybrider er både dårlig for hobbyen og det er fare for at sneglen som legger hybrideggene kan dø hvis eggene er større enn vanlig og sitter seg da fast i eggkanalen.

– Selger velger ikke ut de sterkeste i kullet, og selger alle ungene – dette er et sterkt tegn på noen som vil bare tjene penger og ikke tenker på deg som kjøper, dyrenes helse og hobbyens fremtid. Ikke kjøp dyr fra mennesker som tenker mest på penger!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *